høykompetent behandling

God
kommunikasjon

et trygt
miljø

Spesialistpraksis

Vi har drevet henvisningspraksis i Mandal siden august 2010 og har et godt samarbeid med mange tannleger i distriktet. Vi ønsker å være partner og tverrfaglig supplement innenfor pasientbehandlingen. Våre fokus ligger på kirurgiske inngrep i munnhulen og endodontiske behandlinger (rotfyllinger).

høykompetent behandling
god kommunikasjon
et trygt miljø

For oss er det viktig å tilby skånsom behandling på høyt faglig nivå bygget på vitenskapelig grunnlag. God kommunikasjon både med våre pasienter og kollegaer er med på å skape best mulig behandlingsresultat og behandlingsopplevelse for deg. Du vil bli tatt imot av våre engasjerte teammedarbeidere i moderne lokaler og trygge omgivelser.

For oss er det viktig å tilby skånsom behandling på høyt faglig nivå bygget på vitenskapelig grunnlag. God kommunikasjon både med våre pasienter og kollegaer er med på å skape best mulig behandlingsresultat og behandlingsopplevelse for deg. Du vil bli tatt imot av våre engasjerte teammedarbeidere i moderne lokaler og trygge omgivelser.

Velkommen!